Ανασκαφαί Ναυπλίας υπό Σεραφείμ Ι. Χαριτωνίδου, 1954

Ανασκαφαί Ναυπλίας υπό Σεραφείμ Ι. Χαριτωνίδου, 1954

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1954, Τόμος 109, 232-241

Μπορείτε να διαβάσετε ολόληρο το άρθρο από τα Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ μας

Η  εφετινή ανασκαφή περιωρίσθη τοπικώς κατά τον παρά την οικίαν Γκιόζου εις εκατόν περίπου μέτρων απόστασιν άνατολικώς του άνεγειρομε­νού Νοσοκομείου Ναυπλίου χώρον, ένθα αι δοκιμαστικαί σκαφαί του προ­ηγουμένου έτους είχον δείξει ότι ύπήρχον πυκναί  ταφαί εν πίθοις (εγχυτρισμοί) και άλλαι των υστέρων  γεωμετρικών

Tagged Read More

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1934

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΗΧΩ”

27/05/1934

Το Ναύπλιον έχει ένα περίπατο τον οποίον θα εζήλευαν κι η απαιτητικότερες ξένες περιπατήτριες. Κι ο περίπατος αυτός είναι το Πάρκο του Κολοκοτρώνη κι όλος ο πέριξ χώρος. Είναι μια χαρά για τα μάτια, την ώρα που δύει ο ήλιος και σκορπίζει στον ορίζοντα όλα τα χρώματα της ίριδος, να παρακολουθή κανείς την φυσικήν όσον και τεχνητήν καλλονήν του ωραίου τοπείου. Βλέπετε ο κήπος αυτός δεν γητονεύει μοναχά με τη δενδροστοιχία αλλά και μ’ ένα κομμάτι θαλάσσης. Τίποτε δεν λείπει από

Read More

Το Ιστορικό Παρελθόν του Λιμένα Ναυπλίου

Το Ιστορικό Παρελθόν του Λιμένα Ναυπλίου

(Αναδημοσίευση)

ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Γαλλική κορβέττα και Ελληνική σακολέφα στο λιμάνι του Ναυπλίου 19ος αι

(Παλαιές φωτογραφίες του Ναυπλίου)

«Γύρω στο 300 π.Χ., η Ακροναυπλία κατά το δυτικό της τμήμα θα οχυρωθεί με ισχυρά πολυγωνικά τείχη, λείψανα των οποίων διακρίνονται στις μεταγενέστερες οχυρώσεις και περιέκλεισαν ελληνιστικό οικισμό, δυστυχώς με λίγα ανασκαφικά ευρήματα. Ο Παυσανίας στα μέσα του β΄ αιώνα μ.Χ. θα τη βρει ερειπωμένη και γενικά τα ευρήματα από την περίοδο της αρχαιότητας

Read More

Εορτασμός Αγίου Πέτρου Άργους, 1934

Πρόγραμμα εορτασμού του Πολιούχου του Άργους

Αγίου Πέτρου.

Δημοσίευση από την εφημερίδα "Αργεικά Νέα" στις 1 Μαίου 1934

Tagged Read More

Σχέδιο περιοχής του Ναυπλίου, 1686

Σχέδιο περιοχής του Ναυπλίου, 1686

ΝΑΥΠΛΙΑ (Ναύπλιο) / Πελοπόννησος: Σχέδιο περιοχής του Ναυπλίου με τις θέσεις στρατευμάτων το 1686 & επεξηγήσεις

(Τουρκική πολιορκία)

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

Εξηγήσεις γραμμάτων και αριθμών

a. Napoli di Romania

b. Μπούρτζι (επιθαλάσσιο κάστρο)

c. Βουνό Παλαμήδι

d. Λιμάνι για τις γαλέρες και τα πλοία μας

e. Κάστρο Άργους

f. κινήσεις εχθρικών στρατευμάτων

g. κινήσεις εχθρικών στρατευμάτων, 18 Αυγούστου

h. κινήσεις εχθρικών στρατευμάτων, 21 Αυγούστου

Read More