Το Ναύπλιο, Φωτογραφική συλλογή Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή νεότ.

Το Ναύπλιο

μέσα απο τη Φωτογραφική συλλογή Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή νεότ.

*** Οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται από τη Φωτογραφική συλλογή Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή νεότ., στο ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών.

Άποψη του Ναυπλίου

 

Άποψη του Ναυπλίου από ψηλά

 

Άποψη του λιμανιού του Ναυπλίου

 

Άποψη του λιμανιού του Ναυπλίου1

 

Το λιμάνι του Ναυπλίου
[1906-1912]

Tagged