Έκθεση ιατρού του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ναυπλίου, 1829

Έκθεση του ιατρού Henri Treiber του Στρατιωτικού Νοσοκομείου  (στο Ιτς-Καλέ)

Αρχείο Ι. Καποδίστρια

Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Κερκύρας
Γλώσσα: Γαλλικά
 26/02/1829

Η έκθεση καλύπτει την περίοδο από την ίδρυση του Νοσοκομείου την 23 Ιουλίου 1828 έως την 26 Φεβρουαρίου 1829.

Στο διάστημα αυτό εισήλθαν στο Νοσοκομείο 531 άτομα,

θεραπεύτηκαν και εξήλθαν 477,

πέθαναν 14,

παραμένουν 40.

Δίνονται σε κατάλογο οι ασθένειες των παραπάνω.

Παραπλεύρως σημειώνονται σε πίνακα τα έσοδα και έξοδα του Νοσοκομείου κατά την ίδια περίοδο.

Tagged