Βαυαρικά στρατεύματα στην Ελλάδα, (Ναύπλιο1833) (infographic)

Βαυαρικά στρατεύματα στην Ελλάδα (Ναύπλιο1833)

Richard Knötel (1857-1914), Uniforms of the Bavarian Expeditionary Force in Greece (1832/1835)Image Credit: © DHM, Berlin

 

Από το βιβλίο ” Greece as a kingdom, or, A statistical description of that country : from the arrival of King Otho, in 1833, down to the present time, drawn up from official documents and other authentic sources”, Strong Frederick. 1842

Με το 14ο άρθρο της Συνθήκης του Λονδίνου, ο βασιλιάς της Ελλάδας ήταν εξουσιοδοτημένος να δημιουργήσει ένα σώμα στρατευμάτων στη Βαυαρία για την εξυπηρέτηση του νέου βασιλείου. Κατά συνέπεια, υπεγράφη μια ειδική συνθήκη μεταξύ της Βαυαρίας και της Ελλάδας (1η Οκτωβρίου 1832), αλλά καθώς τα στρατεύματα δεν μπορούσαν να προσληφθούν και να εξοπλιστούν εγκαίρως για να συνοδεύσουν την Αυτού Μεγαλειότητα, ορίστηκε ότι μια ταξιαρχία των στρατιωτών του βασιλιά της Βαυαρίας, που αποτελείται από τέσσερα τάγματα πεζικού, δυο μοίρες ελαφρού ιππικού και ένα τμήμα πυροβολικού, “δανείστηκαν” στον νέο βασιλιά για να τον συνοδεύουν στην Ελλάδα και να ανακουφίσουν τον γαλλικό στρατό που κατείχε την Πελοπόννησο.

Η βαυαρική ταξιαρχία αποβιβάσθηκε στη Ναυπλία στις 25 Ιανουαρίου / 6 Φεβρουαρίου στο φρούριο και στα άλλα κύρια οχυρωμένα μέρη του βασιλείου. Το σώμα αυτό στάλθηκε σε αποσπάσματα καθώς τα στρατεύματα που στρατολογήθηκαν στη Βαυαρία σχηματίστηκαν βαθμιαία. Η υπηρεσία προσλήψεων στη Βαυαρία χωρίστηκε σε τρεις περιόδους, Η πρώτη, από τον Οκτώβριο 1832, έως τον Ιανουάριο του 1833. Η δεύτερη από τον Απρίλιο του 1833 έως τον Απρίλιο του 1834 και η τρίτη από τον Μάϊο του 1834 έως τον Ιανουάριο του 1835. Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών περιόδων στάλθηκαν 5410 άνδρες και αξιωματικοί, εκ των οποίων 3345 ήταν Βαυαροί και 1865 ανήκαν σε άλλα κράτη, ως εξής:

 

Bavarian Soldiers in Greece, 1832-1862: Introductory Text by Martina Haggenmüller

Tagged