Επιστολή του Μ. Λάμπρου (Ναυπλιακή Ηχώ) προς τον Ε. Βενιζέλο για οικονομική ενίσχυση

Επιστολή του ιδιοκτήτη της εφημερίδας "Ναυπλιακή Ηχώ",

Μιχ. Λάμπρου προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο,

με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων της εφημερίδας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ Εν Ναυπλίω τη 7η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1934 “ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΗΧΩ” ΝΑΥΠΛΙΟΝ Ιδιοκτήτης Μιχ. Ν. Λάμπρου   Πιστεύομεν να Σας είναι γνωστόν ότι η Ενταύθα εκδιδοµένη εφηµερίς 'ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΗΧΩ' είναι τοπικόν όργανον των Φιλελευθέρων, το οποίον διακρίνεται πάντοτε διά την άκραν µαχητικότητα του και τον φανατισμόν όστις διαπνέει τας

Read More

Ο κόλπος του Ναυπλίου, σχέδια

Ο κόλπος του Ναυπλίου (Le golf de Nauplie)

Η θέα από το φρούριο του Παλαμηδίου (Vue prise du fort palamidi)

1884 / 1885

Από το φωτογραφικό αρχείου του Προοδευτικού Συλλόγου Ναυπλίου "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"

 

Read More

Το Ναύπλιο στην ιστορία και στην τέχνη, Πολεοδομία – Αρχιτεκτονική

ΝΑΥΠΛΙΟΝ

η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος στην ιστορία και στην τέχνη

Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική

Άρθρο του Άγγελου Γ. Προκοπίου στην εφημερίδα ΚαΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 16-5-1957 στην στήλη ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ολόκληρο το δημοσίευμα, στο τέλος του κειμένου              Η ιστορία της ελληνικής τέχνης στα χρόνια του Όθωνος είναι κυρίως η ιστορία της πολεοδομικής αρχιτεκτονικής ζωγραφικής γλυπτικής και διακοσμητικής της Αθήνας αλλά στα δύο χρόνια που έμεινε η αντιβασιλεία στο Ναύπλιο εκτελέστηκαν μερικά χαρακτηριστικά έργα του βαυαρικού νεοκλασικισμού. Η Αντιβασιλεία έχτισε πρώτα μία μνημειώδη πέτρινη ανοιχτή σκάλα στη

Tagged , Read More

Ιχνογραφώντας την οδό Αμαλίας

Ιχνογραφώντας την οδό Αμαλίας

Έτσι στα ξαφνικά βρήκαμε κάποια σκίτσα από την οδό Αμαλίας (από τη Βιβλιοθήκη Παλαμήδη έως και το σχολείο). Τα σκίτσα έχουν γίνει από μια ομάδα φοιτητών που επισκέφθηκαν διάφορα μέρη της Ελλάδας, ανάμεσά τους και το Ναύπλιο (οδό Αμαλίας), λαμβάνοντας μέρος σε ένα σεμινάριο που σκοπό είχε να μελετήσει την πλούσια νεοκλασική παράδοση της Ελλάδας απο την ανεξαρτησία της και μετά. Η περιήγηση μέσα από τα σκίτσα ξεκινάει από τη βιβλιοθήκη Παλαμήδης προς το Λύκειο (δηλαδή την αριστερή πλευρά) και επιστρέφει από την απέναντι πλευρά. ΠΗΓΗ kennedycollins.com
Read More

Η δίωξη της εφημερίδας «Ο Απόλλων», Ναύπλιο 1831

Η δίωξη της εφημερίδας «Ο Απόλλων», Ναύπλιο 1831

ο Ερανιστής, Vol 9 (1971) Χρήστος Κ. Λούκος

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ" ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Το καλοκαίρι του 1830 ο Αναστάσιος Πολυζωίδης επέστρεψε στην Ελλάδα, υστέρα άπο συμπληρωματικές σπουδές δύο χρόνων περίπου στο εξωτερικό. Κατά τή διάρκεια της Επανάστασης είχε διαδραματίσει δευτερεύοντα ρόλο, τώρα όμως ένοιωθε αρκετά ικανός για ουσιαστικότερη παρουσία στο ελεύθερο πια κράτος. Ο Πολυζωίδης, σαν φιλελεύθερος, ανήκε ιδεολογικά στην αντιπολίτευση. Παρόλα αυτά θέλησε να υπηρέτηση κάτω άπο τις διαταγές του

Read More

Οι οδοί Αμαλίας και 25ης Μαρτίου, φωτό, 1934

Οι οδοί Αμαλίας και 25ης Μαρτίου της πόλης όπως φωτογραφήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στην τοπική εφημερίδα "ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΗΧΩ" τον Ιανουάριο του 1934. Στις αρχές του 1934 πραγματοποιήθηκαν δημοτικές εκλογές και η "ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΗΧΩ" δημοσίευσε τις παρακάτω φωτογραφίες προς υποστήριξη του έργου του νυν Δημάρχου και εκ νέου υποψήφιου κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ.

Read More

Ανασκαφαί Ναυπλίας υπό Σεραφείμ Ι. Χαριτωνίδου, 1954

Ανασκαφαί Ναυπλίας υπό Σεραφείμ Ι. Χαριτωνίδου, 1954

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1954, Τόμος 109, 232-241

Μπορείτε να διαβάσετε ολόληρο το άρθρο από τα Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ μας

Η  εφετινή ανασκαφή περιωρίσθη τοπικώς κατά τον παρά την οικίαν Γκιόζου εις εκατόν περίπου μέτρων απόστασιν άνατολικώς του άνεγειρομε­νού Νοσοκομείου Ναυπλίου χώρον, ένθα αι δοκιμαστικαί σκαφαί του προ­ηγουμένου έτους είχον δείξει ότι ύπήρχον πυκναί  ταφαί εν πίθοις (εγχυτρισμοί) και άλλαι των υστέρων  γεωμετρικών

Tagged Read More

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1934

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΗΧΩ”

27/05/1934

Το Ναύπλιον έχει ένα περίπατο τον οποίον θα εζήλευαν κι η απαιτητικότερες ξένες περιπατήτριες. Κι ο περίπατος αυτός είναι το Πάρκο του Κολοκοτρώνη κι όλος ο πέριξ χώρος. Είναι μια χαρά για τα μάτια, την ώρα που δύει ο ήλιος και σκορπίζει στον ορίζοντα όλα τα χρώματα της ίριδος, να παρακολουθή κανείς την φυσικήν όσον και τεχνητήν καλλονήν του ωραίου τοπείου. Βλέπετε ο κήπος αυτός δεν γητονεύει μοναχά με τη δενδροστοιχία αλλά και μ’ ένα κομμάτι θαλάσσης. Τίποτε δεν λείπει από

Read More

Το Ιστορικό Παρελθόν του Λιμένα Ναυπλίου

Το Ιστορικό Παρελθόν του Λιμένα Ναυπλίου

(Αναδημοσίευση)

ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Γαλλική κορβέττα και Ελληνική σακολέφα στο λιμάνι του Ναυπλίου 19ος αι

(Παλαιές φωτογραφίες του Ναυπλίου)

«Γύρω στο 300 π.Χ., η Ακροναυπλία κατά το δυτικό της τμήμα θα οχυρωθεί με ισχυρά πολυγωνικά τείχη, λείψανα των οποίων διακρίνονται στις μεταγενέστερες οχυρώσεις και περιέκλεισαν ελληνιστικό οικισμό, δυστυχώς με λίγα ανασκαφικά ευρήματα. Ο Παυσανίας στα μέσα του β΄ αιώνα μ.Χ. θα τη βρει ερειπωμένη και γενικά τα ευρήματα από την περίοδο της αρχαιότητας

Read More