Εκλογικός κατάλογος, Ανυφίου & Πλατανιτίου, 1867

Εκλογικός κατάλογος, Ανυφίου & Πλατανιτίου, 1867

Σήμερα δημοσιεύουμε τον εκλογικό κατάλογο των χωριών Ανυφίου και Πλατανιτίου του Δήμου Μηδείας ή Μιδέας του 1867. Όπως θα παρατηρήσετε περιλαμβάνει ΜΟΝΟ άνδρες ηλικίας απο 21 χρονών και φθάνουν μέχρι τα 85 για το Πλατανίτι και μέχρι τα 82 για το Ανυφί. Επίσης μπορείτε να παρατηρήσετε ότι μετά τα 60 έτη είναι πολύ λίγοι, οι περισσότεροι είναι στις ηλικίες 30 - 50. Στο επάγγελμα οι πλειοψηφία είναι γεωργοί ενώ υπάρχουν ποιμένες, αμαξάδες, βαφείς,

Tagged , , , Read More

Χρώμα σε παλιές φωτογραφίες του Ναυπλίου

Χρώμα σε παλιές φωτογραφίες του Ναυπλίου

Μιά προσπάθεια να "ζωντανέψουμε" παλιές φωτογραφίες του Ναυπλίου, δίνοντάς τους χρώμα. Πώς περίπου, θα ήταν...;

Ναύπλιο, πριν το 1896, άποψη Ακροναυπλίας.

Παλαιός Σταθμός Ναυπλίου - αρχείο Ντ. Τριάντου

Ναύπλιο, περίοδος Μεσοπολέμου, ποδοσφαιρικός αγώνας στη σκιά του Παλαμηδιού

Read More

Οθωμανοί αιχμάλωτοι B’ – Αναφορά του Behitch Bey προς τον Essad Pacha

Οθωμανοί αιχμάλωτοι B'

 Αναφορά του Αντισυνταγματάρχη Βεχήτ Μπέη (Behitch Bey) προς τον Στρατηγό Εσσάτ πασά (Essad Pacha)

με θέμα την επιθεώρηση στα στρατόπεδα των Οθωμανών αιχμαλώτων πολέμου

στο Άργος, την Τρίπολη και στο Ναύπλιο.*

Η πρώτη σελίδα της αναφοράς

Σήμερα σας παρουσιάζουμαι την επιστολή Αναφορά του Τούρκου Behitch Bey προς τον ανώτερό του Essad Pacha σχετικά με την κατάσταση των Οθωμανών (Τούρκων) αιχμαλώτων στο Άργος, το Ναύπλιο και την Τρίπολη. Η αναφορά έχει συνταχθεί με

Read More

Η κατάσταση των σπιτιών στο Ναύπλιο (1830)

Η κατάσταση των σπιτιών στο Ναύπλιο (1830)

Αποσπάσματα

Από τα απομνημονεύματα του Αλεξ. Ρϊζου - Ραγκαβή (τόμος Α’)

Ναύπλιο, αγνώστου, 1830 -1835

Οὕτω λοιπὸν εἰσελάσαμεν διὰ τῆς πρὸς τἠν ξηρὰν πύλης τοῦ Ναυπλίου περὶ τἠν ἐνδεκάτην ὥραν τἦς 20 Φεβρουαρίου 1830, πεντἠκοντα ἡμέρες ἀφ᾽ οὖ μᾶς παρέλαβεν ὃ Μανιὠδης ἐκ Βενετίας.- Διηυθὑνθημεν δ᾽ ἀμέσως πρὸς τἠν οἰκίαν τοῦ ἀρχαίου γραμματέως τοῦ πατρός μου Σπυρίδωνος Σκοὐφου, ὃν εὕρομεν, ὡς καὶ πρὸ δέκα ἐτῶν καὶ μετὰ δέκα ἔτη κατὰ τἠν

Read More

Τούρκοι αιχμάλωτοι του Α’ Βαλκανικού πολέμου στην Πελοπόννησο (1912 -1913)

Τούρκοι αιχμάλωτοι του Α' Βαλκανικού πολέμου

στην Τρίπολη, το Ναύπλιο και το Άργος

(1912 - 1913)

***Περίληψη από την έρευνα που πραγματοποίησε ο Γεώργιος Ι. Ζαχαρόπουλος, το 2014, με τον τίτλο “Τούρκοι αιχμάλωτοι του Α΄ Βαλκανικού πολέμου στη Τρίπολη".

Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, φ.5740, 12-10-1912

  Από το Νοέμβριο του 1912 και έως το Νοέμβριο του 1913 η Πελοπόννησος φιλοξένησε σε διάφορες εγκαταστάσεις, στρατόπεδα συγκεντρώσεως και κράτησης,  Οθωμανούς αιχμαλώτους. Η γρήγορη προέλαση του Ελληνικού Στρατού, οι μεγάλες νίκες του στο Σαραντάπορο, την

Tagged Read More

Το Ναύπλιο ως κέντρο του νεοελληνικού κράτους

Το Ναύπλιο ως κέντρο του νεοελληνικού κράτους

Οι αλλαγές που έφερε στην πόλη του Ναυπλίου η επανάσταση και η δημιουργία του νέου κράτους.

Σκίτσο του Ναυπλίου, 1853 από τον Δανό αρχιτέκτονα Harald Conrad Stilling

  Περίληψη από το άρθρο του Τρ. Σκλαβενίτη “ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1833 - 1862”   Η στενή καστρόπολη, άδεια από τους Τούρκους, και οι γύρω περιοχές, με τις πρόχειρες κατοικίες και τις καλύβες τους, δέχτηκαν στα χρόνια της Επανάστασης τον εποικισμό των ηγετικών ομάδων, των αξιωματούχων και των κρατικών υπαλλήλων,

Read More

Η Πόλη της Napoli di Romania και το Κάστρο του Άργους

Η Πόλη της Napoli di Romania και το Κάστρο του Άργους

από το βιβλίο του Jakob Fugger Ehrenspiegel des Hauses Osterreich - 1555

Αν και το βιβλίο φαίνεται να έχει εκδοθεί το 1555, οι λεπτομέρειες από την πόλη του Ναυπλίου, απεικονίζουν την πόλη επί Βενετοκρατίας, γιατί υπάρχουν εκκλησίες  και οι Τούρκοι φαίνεται να βρίσκονται έξω και από τα τείχη του κάστρου του Άργους.

Η Ακροναυπλία (λεπτομέρεια)

 

Read More

Νότια Αργολίδα (χαρακτικό)

Νότια Αργολίδα (χαρακτικό)

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)

    Χαρακτικό που απεικονίζει τη νότια Αργολίδα. Ορεινό τοπίο, χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση, με βοσκούς να βόσκουν τα πρόβατά τους στα υψώματα, και χωρικούς να συζητούν σε ένα δρομάκι. Φαίνονται επίσης και κάποια τείχη, πιθανότερα από την αρχαία εποχή. Σχεδιαστής: Stademann, F. Χαράκτης: Lebsche, Ch

Read More

Η στρατιωτική μπάντα στην Ελλαδα και στο Ναύπλιο

Η στρατιωτική μπάντα στην Ελλαδα και στο Ναύπλιο

Η πρώτη στρατιωτική μπάντα &

και η πρώτη στρατιωτική σχολή μουσικών

στο ΝΑΥΠΛΙΟ

*** από την πτυχιακή εργασία “Οι στρατιωτικές μπάντες στον Ελλαδικό χώρο και η μουσική δημιουργία”, της Παπαστεργιοπούλου Αλεξάνδρας Η στρατιωτική µουσική έχει εµφανιστεί από τα αρχαία χρόνια, σε όλους τους στρατούς, διαφορετικών λαών και πολιτισµών. Όπως η µουσική, επηρεάζει τη ψυχολογία του ανθρώπου έτσι και η στρατιωτική µουσική έχει στόχο  στην ανύψωση του ηθικού

Tagged Read More

Ο βασιλιάς Όθων της Ελλάδας: Η βαυαρική διακυβέρνηση στο Ναύπλιο (βιβλίο) από τον Reinhold Friedrich

Ο βασιλιάς Όθων της Ελλάδας:

Η βαυαρική διακυβέρνηση στο Ναύπλιο (βιβλίο) από τον Reinhold Friedrich

  Το παραπάνω βιβλίο είναι στα Γερμανικά. "Ο βασιλιάς Οθων της Ελλάδας: Η βαυαρική κυριαρχία στο Ναύπλιο 1833/34" από τον Reinhold Friedrich Μερικά από τα περιεχόμενα: Το Μνημείο των Φιλελλήνων στο Ναύπλιο Η δομή του Προέδρου Καποδίστρια στο Ναύπλιο Τα ίχνη του βασιλιά Όθωνα στο Ναύπλιο Το βαυαρικό λιοντάρι στο Πρόνοια Το Ναύπλιο ως φρούριο και φρουρά Το Ναύπλιο το 1834 Bettina και Konstantins Schinas: Γερμανο-ελληνικό ειδύλλιο Ζώντας και ψωνίζοντας στο Ναύπλιο
Nauplia, Nauplion, Nafplion, Napoli, Napoli di Romania, Anaboli,  Ναυπλία,

Read More