Πλατεία Αρβανιτιάς, φωτό 1934, 1935

Πλατεία Αρβανιτιάς, φωτό 1934, 1935

 

Δημοσιεύουμε φωτογραφίες από την “προσφάτως κατασκευασθείσα” Πλατεία Αρβανιτιάς, το 1934 και το 1935, από την εφημερίδα της εποχής “ΝΑΥΠΛΙΑΚΗ ΗΧΩ”

04/02/1934

 

10/06/1934

 

30/06/1935

Join the Conversation

Will not be published.