Το Λιμάνι του Ναυπλίου, 1928 (φωτό)

Φωτογραφία από το Λιμάνι του Ναυπλίου, που χρονολογείται μεταξύ 1928 – 1929

Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας γράφει:

“Μερική άποψις του ναυτικού τμήματος της πόλεως όπου επισκευάζονται ιστιοφόρα και λέμβοι και γίνεται εκφόρτωσις των λαχανικών και κυρίως αγγιναρών και πράσσων. Ύπερθεν διακρίνεται πάλιν το Παλαμήδι με εν τμήμα του κλιματοστασίου του.”

Πηγή 

Από το λεύκωμα ΝΑΥΠΛΙΟ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΤΟΠΟΙ, ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – 2006.

 

Join the Conversation

Will not be published.