ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΟΘΩΝΟΣ, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ & ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (1934)

Φωτογραφίες από τις οδούς Όθωνος, Βασ. Όλγας και Βασ. Αλεξάνδρου του Ναυπλίου

τον Ιανουάριο του 1934.

 

 

οδοί

 

Tagged ,

Join the Conversation

Will not be published.