Αρχαία γέφυρα παρά τας Μυκήνας (φωτό)

Αρχαία Γέφυρα παρά τας Μυκήνας

Από το εβδομαδιαίο περιοδικό “Εικονογαρφημένη ΕΣΤΙΑ”, Ιανουάριος Ιούνιος 1893

Σχετικό Άρθρο

Αρχαίες γέφυρες στην Αργολίδα

Join the Conversation

Will not be published.