Ο κόλπος του Ναυπλίου, σχέδια

Ο κόλπος του Ναυπλίου (Le golf de Nauplie)

Η θέα από το φρούριο του Παλαμηδίου (Vue prise du fort palamidi)

1884 / 1885

Από το φωτογραφικό αρχείου του Προοδευτικού Συλλόγου Ναυπλίου "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"

 

Read More