Χρώμα σε παλιές φωτογραφίες του Ναυπλίου

Χρώμα σε παλιές φωτογραφίες του Ναυπλίου

Μιά προσπάθεια να "ζωντανέψουμε" παλιές φωτογραφίες του Ναυπλίου, δίνοντάς τους χρώμα. Πώς περίπου, θα ήταν...;

Ναύπλιο, πριν το 1896, άποψη Ακροναυπλίας.

Παλαιός Σταθμός Ναυπλίου - αρχείο Ντ. Τριάντου

Ναύπλιο, περίοδος Μεσοπολέμου, ποδοσφαιρικός αγώνας στη σκιά του Παλαμηδιού

Read More